Snötillverkning

Att tillverka snö - en vetenskap!


Att tillverka snö är ett spännande jobb. Många faktorer spelar in för att tillverkningen ska vara optimal. Helst ska det vara tjäle i marken och det bör ha varit kallt så att både marken och vattnet i sjön är så kallt som möjligt.


Snösprutning kan ske vid en temperatur av högst -2,5 grader med vårt system.

Det ger dock inte så mycket snö vid denna temperatur, och helst ska luftfuktigheten vara låg. Vid hög luftfuktighet är risken stor att det bara blir vatten. Helst bör temperaturen ligga mellan -10 till-15 grader kallt med en låg luft-fuktighet. Vi behöver ca 7-10 dygn med temperaturer mellan -3 och -10 grader dygnet runt för att hinna spruta upp snö till alla våra nedfarter och längdspår. Då har vi snö som räcker hela säsongen om inte extremt dåligt väder sätter in.


Vi ser helst inte att vi behöver stänga av systemet för att sedan sätta igång det igen. Slangarna är då fuktiga och frysrisken stor om vi sätter igång systemet igen. Slangarna behöver torkas först vilket tar lång tid eftersom vi har svårt med torknings möjligheter.

Därför ser vi till att enbart spruta vid en längre tids sammanhängande kyla.

Det går alltå inte bara att sätta på och stänga av systemet vid t.ex. en natts kyla. Ju lägre temperatur och luftfuktighet desto snabbare kan vi få backen klar. (Sista åren har vi 12 timmar som minigräns)


När vi har sprutat snö behöver snön "ligga" till sig så att fuktigheten kan sjunka igenom så att vår pistmaskin kan göra sitt jobb med högarna av snö.


Det går åt väldigt många arbetspass för att täcka upp en tillverkningsperiod. Vi räknar med att det går åt 8-10 st kvälls och nattpass/dygn. På varje pass ska det vara 2 personer som hjälps åt.


Nu är inte dagpassen medräknade vilka består av ca 8 timmar. Under flera år har vi på vardagarna haft hjälp under dagtid vilket underlättar oerhört. På helger behöver även dessa dagpass besättas ideellt.


Varför öppnar inte backen då det snöar ute?

Den naturliga snön som vi får är för lätt och "tunn" och räcker inte

för att kunna starta backen. När vi har sprutat backen så att vi har ca 50 cm snö så motsvarar detta ca 3m "vanlig" snö. Så då kanske man förstår att vi är beroende av vår snökanonanläggning för att över huvudtaget kunna bedriva vår verksamhet. Sedan är vi naturligtvis beroende av att det är snö i naturen så att människor vet att det är vinter.


Hoppas att ovanstående förklarar lite av hur tillverkning av snö går till och ni kanske förstår varför vi inte klarar vår verksamhet utan vår snökanonanläggning.


Jon Philipson, Ordförande