Nyheter 14-15

MASK

Foto Stefan Blomkvist

info@malmabacken.se

0157-21046

0707812156

 

Kommentera gärna vår hemsidedesign via mail och facebok. Kom med ytterligare förslag, både på design och innehåll:-)

Ska du till fjällen och behöver hyra skidor?

Ring 0707812156 så bestämmer vi en tid.

Schema för cafeteria, liftvakt och skidbod finns nu tillgängligt. Klicka här för att se vilka tider du blivit tilldelad.

Foto: Bertil Runsten

Vi kan ta betalt med kort.

 

Att tillverka snö, en vetenskap.

 

Att tillverka snö är ett spännande jobb. Många faktorer spelar in för att till-verkningen ska vara optimal. Helst ska det vara tjäle i marken och det bör ha varit kallt så att både marken och vattnet i sjön är så kallt som möjligt.

 

Snösprutning kan ske vid en temperatur av högst -4 grader med vårt system.

Det ger dock inte så mycket snö vid denna temperatur, och helst ska luft-fuktigheten vara låg. Vid hög luftfuktighet är risken stor att det bara blir vatten. Helst bör temperaturen ligga mellan -10 till-15 grader kallt med en låg luft-fuktighet. Vi behöver ca 6 dygn med temperaturer mellan -4 och -10 grader dygnet runt för att hinna spruta upp snö till alla våra nedfarter. Då har vi snö som räcker hela säsongen om inte extremt dåligt väder sätter in.

 

Vi har ingen möjlighet att stänga av systemet för att sedan sätta igång det igen. Slangarna är då fuktiga och frysrisken stor om vi sätter igång

systemet igen. Slangarna behöver torkas först vilket tar lång tid eftersom vi har svårt med torknings möjligheter.

Därför ser vi till att enbart spruta vid en längre tids sammanhängande kyla.

Det går alltå inte bara att sätta på och stänga av systemet vid t.ex. en natts

kyla. Ju lägre temperatur och luftfuktighet desto snabbare kan vi få backen klar.

 

När vi har sprutat snö behöver snön "ligga" till sig så att fuktigheten kan sjunka igenom så att vår pistmaskin kan göra sitt jobb med högarna av snö.

 

Det går åt väldigt många arbetspass för att täcka upp en tillverkningsperiod. Vi räknar med att det går åt 5 st kvälls och nattpass/dygn. På varje pass ska det vara 2 personer som hjälps åt.

 

Nu är inte dagpassen medräknade vilka består av ca 8 timmar. Under flera år har vi på vardagarna haft hjälp under dagtid

vilket underlättar oerhört.

På helger behöver även dessa dagpass

besättas ideellt.

 

Varför öppnar inte backen då det snöar ute?

Den naturliga snön som vi får är för lätt och "tunn" och räcker inte

för att kunna starta backen. När vi har sprutat backen så att vi har ca 50 cm snö så motsvarar detta ca 3m "vanlig" snö. Så då kanske man förstår att vi är beroende av vår snökanonanläggning för att över

huvudtaget kunna bedriva vår verk-samhet. Sedan är vi naturligtvis

beroende av att det är snö i naturen så att människor vet att det är vinter.

 

Hoppas att ovanstående förklarar lite av hur tillverkning av snö går till och ni kanske förstår varför vi inte klarar vår verksamhet utan vår snökanon-anläggning.

 

Jon Philipson, Ordförande

Kort historik om Malmabacken:

 

Backen anlades 1965-1966.

 

Det var en privatperson som drev backen de första två åren. Sedan arrenderades backen ut till Thormod Frisk som även drev campingen på somrarna. Backen arrenderades därefter av olika personer fram till början av 1980 talet, då skidklubben (startad 1977) tog över driften.

 

Skidklubben arrenderar fortfarande backen men äger byggnader, liftar och maskiner.

 

Skidklubben startades av några ungdomar som till en början fick hjälp av Friluftsfrämjandet på orten. De ville tävla, och för det krävdes det att man var medlem i en förening. På den vägen var det och under 80-talet anordnades det många tävlingar i backen.

 

Den var och är känd för att ha bättre snötillgång än många andra backar runt omkring i länet.

 

Under senare år har tävlingsverksamheten tynat bort men skidskoleverksamheten blomstrar.

 

Våra kurser blir oftast fyllda med deltagare både från Malmköping och andra orter i länet,

 

Tack vare våra duktiga skidskollärare har vi ett gott rykte och många som har gått kurs hos oss, återkommer som vuxna med egna barn.